ข้อมูลนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

  ความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีื 
  รายชื่อสามเณรนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดูรายชื่อที่นี่