จังหวัดเชียงราย

ชยาภิวัฒน์วิทยา

พุทธิวงศ์วิทยา

โสภณจริยธรรมวิทยา

วัดเจดีย์หลวงวิทยา

วัดอำมาตย์วิทยา

วัดครึ่งใต้วิทยา

วัดวิเชตร์มณี

วัดสันหนองบัววิทยา

วัดป่าตาลใต้

วัดไชยสถานวิทยา

พุทธศาสตร์ศึกษา

วัดแม่คำวิทยา

บุญเรืองวิทยา

เวียงชัยพิทยา

วัดฝั่งหมิ่นวิทยา

หนองบัวพิทยา

เวียงแก่นวิทยา

วัดแก่นเหนือวิทยา

ดงชัยพิทยา 

พระธาตุเวียงฮ่อปริยัติศึกษา