การกำหนดรหัสสถานศึกษาและนักเรียน

 

 รหัสสถานศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ กลุ่มที่ 6 
 การกำหนดรหัสนักเรียน 8 หลัก และเลขบัตรประชาชน
 ความหมายของเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

 

 

 

หนังสือจากกองพุทธ

แบบสำรวจ wifi

หนังสือแจ้งเรื่องระบบ wifi

 

smiley