แจ้งข่าวสารต่างๆ

Share testa1 – ฝาก – พจน์ สุวรรณพันธ์

Posted in ข่าวความเคลื่อนไหวแจ้งโรงเรียน | Leave a comment

แจ้งข่าวสารต่างๆ

http://www.g6.debthai.net/home/includes/editor/assets/nn.gif

Share กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖ นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๑๓ – ๑๔ – ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกับวันอาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ (ขึ้น ๙ – ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑) รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ …

Posted in ข่าวความเคลื่อนไหวแจ้งโรงเรียน | Leave a comment

แจ้งเรื่องอีเมล์

http://www.g6.debthai.net/home/includes/editor/assets/nn.gif

Share  แจ้งผู้บริหารและครูทุกท่านทราบ เนื่องจากอีเมล์เก่าของทางกลุ่มฯ ๖ มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านต้องการส่งข้อมูลหรือติดต่อเรื่องต่าง ๆ ทางอีเมล์ ให้ส่งมาอีเมล์ต่อไปนี้เท่านั้นครับ… พระครูถาวรรัตนานุกิจ     ประธานกลุ่มฯ nop545@hotmail.com กิตติคุณ ภูลายยาว         time0009@gmail.com บุญส่ง   ดวงมะโน          bs2517@windowslive.com นพดล   ธิอินโต            nopphadollp@hotmail.com สิญาธร  สุขแก้ว            name_sri@hotmail.com

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Tagged | Leave a comment

เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้ว

http://www.g6.debthai.net/home/includes/editor/assets/nn.gif

Share      เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนได้หมดอายุลงแล้วเมื่อ เดือนเมษายนที่ผ่านมา หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะต่ออายุเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ อ.นพดล ธิอินโต โทร 083-4768341 หรือ อ.บุญส่ง ดวงมะโน โทร 081-8858068  รายชื่อโรงเรียนที่เว็บไซต์หมดอายุ (โหลด)     เวปที่ต่ออายุมาแล้ว   รายชื่อ รหัส เว็บไซต์ พุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว เชียงราย g6s8 g6s8.debthai.net วัดเจดีย์หลวงวิทยา วัดเจดีย์หลวง   g6s10 g6s10.debthai.net วัดวิเชตร์มณี วัดวิเชตร์มณี g6s13 g6s13.debthai.net วัดใหม่ใต้วิทยา วัดใหม่ใต้   g6s17 g6s17.debthai.net …

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

กำหนดการส่งข้อมูล E-citizen และ Eis ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

Share กำหนดการส่งข้อมูล E-citizen และ Eis ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  ด้วยกองพุทธศาสนศึกษา ขอความร่วมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทุกโรง จัดทำข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทางการศึกษา (EIS) และโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (E-citizen) แล้วจัดส่งให้สำนักงานกลุ่มโรงเรียนฯ ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้กลุ่มโรงเรียนฯตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลและดำเนิการในลำดับต่อไป รายระเอียดหนังสือและโปรแกรมโหลดได้จากเว็ปไซต์กลุ่มฯ๖ ครับ www.g6.debthai.net

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment