วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2560


New

  27-02-2560  สทศ. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่ URL ดังนี้

– สำหรับโรงเรียน 
– สำหรับนักเรียน