วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

รมว.ศธ.ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาและวันทำงาน ให้ทุกหน่วยงาน

31 มี.ค. 2020
63

รมว.ศธ.ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาและวันทำงาน ให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานจำนวน 25% ของบุคลากรทั้งหมด

รมว.ศธ.ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาและวันทำงาน ให้ทุกหน่วยงาน
รมว.ศธ.ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดเวลาและวันทำงาน ให้ทุกหน่วยงาน