วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

สทศ. เปิดเผยข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562

สทศ. เปิดเผยข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 (ป. 6 สอบวันที่ 1 ก.พ. 2563 และ ม.3 สอบวันที่ 1-2 ก.พ. 2563) สามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่เว็บไซต์ สทศ. หรือกดที่ url นี้นะคะ
https://www.niets.or.th/th/content/view/17797