วันอังคาร, 2 มิถุนายน 2563

ไม่ต้องรอแล้วนะ คะแนน O-NET ม.3 —> สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนด

📢 ไม่ต้องรอแล้วนะ คะแนน O-NET ม.3 —> สทศ. ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนด (สอบวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563) น้องๆ ตรวจเช็คผลคะแนนกันเลยค่ะ

📌 ประกาศผลรายบุคคล
http://www.newonetresult.niets.or.th/…/FrEnquireStudentGrap…

📌 ประกาศผลรายโรงเรียน
http://www.newonetresult.niets.or.th/Announcemen…/Login.aspx