ระเบียบและใบสมัครกองทุนฌาปนกิจสงสเคราะห์ฯ

 
     แจ้งญาติผู้เสียชีวิต ขอให้ส่งเอกสาร ใบมรณบัตร สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตและเลขที่บัญชี มายังสำนักงานกลุ่มฯ 6 เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือและเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินกองทุนฌาปนกิจสงสเคราะห์ กลุ่มฯ 6 (บุคลากรโรงเรียนใดยังไม่ได้สมัครสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่ม 6 ขอให้ทำการสมัครด้วย ) ติดต่อเจ้าหน้าที่กองทุนฯ นายนพดล ธิอินโต 083-4768341 ID-Line : nadonlfc
………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปรายชื่อผู้เสียชีวิตและเงินสะสมเข้ากองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มที่ 6