แจ้งข่าวสารต่างๆ

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๖ นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๑๓ – ๑๔ – ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ตรงกับวันอาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร – พุธ (ขึ้น ๙ – ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑) รวมสอบ ๔ วันๆ ละ ๑ วิชาๆ ละ ๓ ชั่วโมง เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทุกวัน พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร นักธรรมชั้นโท – เอก กำหนดสอบวันที่ ๑๙ – ๒๒ พฤศจิกายน […]

admin

July 9, 2013